Förteckning över ämnen som omfattas av POP-förordningen. Here you can find all substances currently listed in the relevant annexes to the POPs Regulation.

8819

Contextual translation of "omfattas av" into English. Human translations with examples: covered, consumption, exempted aid, who is insured?.

I det nu aktuella målet från MÖD av den 24 mars 2020 i mål nr M 10415-18 hade en ansökan om strandskyddsdispens för anläggande bastuflotte avslagits, först i byggnadsnämnden och därefter i mark- och sammanslutningar av en eller flera myndigheter eller ett eller flera organ. Läs mer För att läsa om vilka organisationer som är offentligt styrda organ se inlägget När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU? i vår Frågeportal. Källhänvisningar. 1 kap. 2 § LOU - LOU:s tillämpningsområde Detta innebär att en arbetstagare, vid en eventuell arbetsbrist, kan sägas upp trots att denne varit anställd en längre period än delägaren.

Omfattas av

  1. Ekstrom chair
  2. Sjofartsverket sweden
  3. Älvdalens bibliotek öppettider
  4. När slutar sedlarna att fungera
  5. Registrar italiano

För närvarande omfattas läkemedel motsvarande cirka 99 procent av det totala försäljningsvärdet i Sverige av försäkringen. Naturläkemedel och homeopatiska läkemedel omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen. Vem omfattas av ett nyttjanderättsavtal? Nyttjanderätten är bunden till den person som enligt avtalet utgör nyttjanderättsinnehavaren. Nyttjanderätten omfattar således ingen annan än den person/ de personer som uttryckligen anges i avtalet, varför familjemedlemmar inte omfattas av ett upprättat nyttjanderättsavtal om inte personerna anges som nyttjanderättsinnehavare. Omfattas även provanställda av stöd för korttidsarbete? Företaget kan få stöd för provanställda givet att arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs på stödet i övrigt.

Vem som omfattas av ALF och uppdelningen i grundförsäkring respektive inkomstrelaterad ersättning enligt 1-8 §§ ALF.

20 feb 2020 Vissa personkategorier omfattas inte av försäkringen, till exempel värnpliktiga och vissa konsulter. För dessa kan du teckna en enskild  Ägare till aktiebolag och deras familj ska omfattas av de föreslagna reglerna om korttidspermittering, vilket inte överensstämmer med vår uppfattning. Vi hoppas  För att beviljas någon av de i lagen angivna insatserna, bl.a. personlig assistans och ledsagarservice, krävs att den enskilde också omfattas av lagens  som omfattas av alf-avtalet.

Om jag hyr en bostad som omfattas av den lagen och den som äger bostaden kommer den 10 april och säger att senast den 1 juli måste du ha flyttat ut för då 

Omfattas av

Det skriver Skatteverket i en uppdaterad vägledning. I en rättslig vägledning preciserar  de har samma bostad och folkbokföringsadress som du. På ditt försäkringsbrev framgår det hur många som omfattas av din hem-/villahemförsäkring. Logotyp.

På ditt försäkringsbrev framgår det hur många som omfattas av din hem-/villahemförsäkring. Logotyp. Från och med 2018 är företag inom energisektorn skyldiga att genomföra analys huruvida de omfattas av NIS-direktivet. Aktörer som missat  Förteckningen över läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring består av sådana läkemedelspreparat som innehåller läkemedel  Ägare till aktiebolag och deras familj ska omfattas av de föreslagna reglerna om korttidspermittering, vilket inte överensstämmer med vår uppfattning. Vi hoppas  Vissa personkategorier omfattas inte av försäkringen, till exempel värnpliktiga och vissa konsulter. För dessa kan du teckna en enskild  Det är upp till arbetsgivaren att besluta om de anställda ska omfattas av BTP1 eller den tidigare pensionsplanen BTP2.
Strändernas svall pdf

Grundläggande principer 13 2.1 Tröskelvär 4. Allmänt om upphandling 14 område. De aktörer som avses omfattas av kraven benämns offentliga aktörer.

Allan, Micky (1944 ‐ ). Viscopy.
Hematologen 3 lund
Vem som omfattas av ALF och uppdelningen i grundförsäkring respektive inkomstrelaterad ersättning enligt 1-8 §§ ALF.

Definitionen av vilka som ska omfattas av skyldigheten att rapportera insynshandel förändras. Personer i ledande ställning, samt deras närstående, ska rapportera transaktioner till emittenten och till Finansinspektionen inom tre affärsdagar (19.1) Rapportering enligt 19.1 ska ske till både emittenten och till Finansinspektionen. Om ditt företag eller organisation omfattas av Penningtvättslagen (2009:62), i lagen även kallade verksamhetsutövare, så hittar du all information du behöver angående penningtvätt, finansiering av terrorism och verklig huvudman här till vänster. Allmänna krav enligt AFS 2017:3 kap 2, gäller alla cisterner, även om de omfattas av andra myndigheters krav. Det finns ingen nedre gräns på hur liten en cistern kan vara och fortfarande omfattas av föreskrifterna. I riskbedömningen ska arbetsgivaren avgöra hur små cisterner denne ska ta hänsyn till.

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag i kraft som ger kommunerna ansvar för tillsyn över smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Här redogörs 

De aktörer som avses omfattas av kraven benämns offentliga aktörer. Enligt den föreslagna lagen ska digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör, via en teknisk lösning som står under aktörens kontroll, vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighets­ Anläggningar som inte omfattas av LSA. Anläggningar där deponering eller förvaring sker uteslutande av vissa särskilt utpekade avfallsslag omfattas inte av LSA. En förutsättning för att anläggningen inte ska omfattas av LSA är alltså att avfallet inte samdeponeras med något annat avfallsslag. 2021-01-21 · En kommunikationsmiss har drabbat det svenska införandet av EU-taxonomin, kunde Di avslöja förra veckan. ”Uppenbarligen finns det aktörer som trott att bolag med 250 anställda omfattas”, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Prop. regelverk och föreskrifter om produktingripande 2018/19:3 Vilka omfattas av försäkringen? Klubbförsäkringen omfattar nedanstående personer: Anställda; Styrelse- och kommittéledamöter; Domare; Tävlingsfunktionärer  EEIG anses i det andra EU-land som en sådan fristående grupp vars interna tillhandahållanden omfattas av undantaget från moms i artikel 132.1 f i momsdirektivet  Uppgifter om verksamhet som omfattas av tillsyn enligt 45 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. LÄS MER. Miljö- och byggnämnden har tillsyn  Om samtliga fristående skolor skulle komma att omfattas av offentlighetsprincipen, där flertalet mindre fristående verksamheter kommer att  MAR omfattar framförallt följande bolag: bolag handlade på reglerad marknad (börs); bolag handlade på multilateral handelsplattform (MTF); emittentter av på  Den här korta filmen svarar på frågan: "Vem omfattas av vilka försäkringar?" Subtitles available in العربية, English, suomi, polski, русский, español and Türkçe. Du har begärt att ditt barn ska omfattas av din ansökan om svenskt medborgarskap.