Äkthetskriteriet • Är källan äkta? Historien vimlar av förfalska källor. En del av de äldre källorna kan avslöjas med modern teknik, andra måste avslöjas av tolkning och kunskap. 2. Samtidskriteriet • Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den.

5639

Ett exempel på detta är att teoretikernas begrepp, rolltagande och spegeljaget, kan själva till gagn som del av att uppfylla äkthetskriterierna. Ungdomarna 

En andrahandskälla är information om en händelse, person. Olika typer av källor - läromedel i historia åk 4,5, Källkritik 1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Det finns gott om exempel på manipulerade fotografier, som retuscherats eller beskurits för att till exempel passa en viss politisk linje. När revolutionären Lev Trotskij i det gamla Sovjetunionen uteslöts ur kommunistpartiet efter att Joseph Stalin tagit makten försökte man sudda ut honom ur historien, bland annat genom att retuschera gamla fotografier.

Äkthetskriteriet exempel

  1. Netonnet jobb norrköping
  2. Wingardium leviosa 2
  3. Vgr soka jobb
  4. Byggmax värmdö öppettider
  5. När får man veta resultatet på högskoleprovet
  6. From a land far far away
  7. Opus söderhamn
  8. Ae motion
  9. Biomax hepa filter

Vi har därför här på SO-rummet valt att använda "källvärdering" istället När det till exempel gäller statistiska uppgifter kan det vara av betydelse att ta reda på hur primärmaterialet för undersökningen ser ut, dvs de blanketter som har varit underlag för sammanställningen. Title: Microsoft Word - 6_Kallkritik_beroendekriteriet.doc Author: Exempel: Att sänka hastigheten från 50 till 49 i ett område innebär en förbättring och inte en sådan stor ändring, och sedan kan man fortsätta med att sänka från 49 till 48, Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån samt att källan ska vara det den utger sig för att vara. Ett exempel: Efter händelserna den 11 september 2001 då kapade plan flög in i World Trade Centrer i New York, visade svenska tv-nyheter palestinier som stojade och var glada. När en reporter åkte dit och följde upp visade det sig att personerna som filmats varit glada för någonting helt annat och deras glädje hade inget med terrorattackerna att göra. Exempel: Att sänka hastigheten från 50 till 49 i ett område innebär en förbättring och inte en sådan stor ändring, och sedan kan man fortsätta med att sänka från 49 till 48, Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån samt att källan ska vara det den utger sig för att vara. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen.

Studerar vi medeltida krigsteknik utgör ruinerna efter befästningar exempel på kvarlevor, Däremot är äkthetskriteriet fortfarande aktuellt.

Äkthetskriteriet – är skolans webbplats äkta? Arbeta i par.

Ett exempel på detta är att teoretikernas begrepp, rolltagande och spegeljaget, kan själva till gagn som del av att uppfylla äkthetskriterierna. Ungdomarna 

Äkthetskriteriet exempel

Historien vimlar av förfalska källor. En del av de äldre källorna kan avslöjas med modern teknik, andra måste avslöjas av tolkning och kunskap.

Alla som försöker skapa sig en bild av verkligheten ur samhällets informationsflöde. • Äkthetskriteriet. • Tidskriteriet (tid och rum).
Social kompetens i förskolan

Ex. en dålig källa är när berättaren pratat med någon annan om händelsen. 7. • Äkthetskriteriet både kvarlevor och berättande källor. • Tids, tendens och beroendekriteriet bara berättande källor. Dessa har som syfte att ge en bred överblick på vad som skett.

Om oss · Våra tjänster  av D Sundelin · 2017 — kategorier är äkthetskriteriet, tidssamband och tendenskriteriet. Fem av sju läromedel har även frågor som kopplar till beroendekriteriet.
Abloy assadu att den är objektiv, uppfyller tidskriteriet? Vilket perspektiv har källan? Din redovisning av källan är den tolkning du gör. För att kunna tolka en källa korrekt krävs.

7.1 Exempel på hur man anger källhänvisningar och referenser Nedan ges förslag på hur du kan referera till några olika typer av material. Arbeta i par. Gå till skolans webbplats och ta ställning till äkthetskriteriet för skolans webbplats. Svara på frågorna och anteckna era svar. Är webbplatsen vad den utger sig för att vara? Hur vet en besökare det?

När man läser tidningen litar man förmodligen på att journalisterna som har skrivit artikeln har kollat sina källor. De skriver till exempel ”Det sa 

En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet.. Ottawa, city, capital of Canada, located in southeastern Ontario.

Exempel på frågor i detta quiz. När vi jobbar med historia använder vi oss av olika typer av källmaterial. -Brev -Tidningar -Dagböcker -Fotografier -Osv 4.