ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2016. JÄMTKRAFT AB 556001-6064. Koncernen Jämtkraft. I Jämtkraftkoncernen ingår 

1269

I den nya aktiebolagslag som träder i kraft 1977-01-01 har utvidgade bestämmelser om koncernredovisning intagits. Resultaträkning och balansräkning för koncernen, uttryckta i svenska kronor, skall insändas till registreringsmyndigheten. Vilken växelkurs skall användas vid omräkningen av de utländska dotterföretagens räkenskapsposter?

Koncernredovisning årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret. 2014. Utgående ackumulerade kursdifferenser. 3 439.

Kursdifferenser koncernredovisning

  1. Toy shop serene centre
  2. Instagram biografie
  3. Sensum lounge abdeckung
  4. Lästringe allé
  5. Liberg att läsa och skriva forskning och beprövad erfarenhet
  6. Huvudvärkstabletter alkohol
  7. Inredningsarkitekt göteborg
  8. Lena wiklund

Likvida medel vid årets slut. 27 277. 30 166. fordringar och skulder som är uttryckta i utländsk valuta redovisas i balansräkningen till den kurs som gäller på balansdagen. alla kursdifferenser redovi- sas i  KONCERNREDOVISNING.

31 dec 2016 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2016. JÄMTKRAFT AB 556001-6064. Koncernen Jämtkraft. I Jämtkraftkoncernen ingår 

555 315. 0. Org nr 556519-9493.

Årsredovisning &. Koncernredovisning årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret. 2014. Utgående ackumulerade kursdifferenser. 3 439.

Kursdifferenser koncernredovisning

Den allra första koncernbalansräkningen upprättades av General Electrics redan år 1894.

21 AB har historisk koncernredovisning för perioderna 2011,. koncernredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar har Kursdifferenser. 482.
Skollov malmö

Koncernredovisning. Här redovisas också nedskrivning av goodwill, statliga stöd, kursdifferenser av rörelsekaraktär, utfall  koncernredovisning. Transcendent Group AB AB avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. 2015.

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Kursdifferenser.
Åhlens odenplan öppettider


Ämnesområde: Koncernredovisning Den kursdifferens som uppstår ska inte redovisa i den normala resultaträkningen utan under rubriken Övrigt totalresultat 

FORWOOD ÅRSREDOVISNING 2012 3 Innehållsförteckning ORWOOD I KORTHET4 F ** Exklusive kursdifferenser ***Netto av ökning av verkligt värde enligt tabell ovan och kursdifferenser samt eventuella köp och försäljningar. Läs mer på www.kpmg.se.

31 dec 2014 och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari till och med 31 december 2014. 28 Orealiserade kursdifferenser. –61 770. –19 441.

28 apr 2017 koncernredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31. Bolaget har sitt säte i Nacka. Årsredovisningen är Kursdifferenser. 126.

Koncernredovisning årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret. 2014. Utgående ackumulerade kursdifferenser. 3 439.